2018 թ. օգոստոսի 24-ին Զիմբաբվեի Բուլավայո քաղաքում նդեբելե (Զիմբաբվե) լեզվով լույս տեսավ «Քրիստոնեական Հունարեն Գրությունների նոր աշխարհ թարգմանությունը»։ Նույն օրը Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետության Լուբումբաշի քաղաքում կիլուբա և սվահիլի (Կոնգո) լեզուներով լույս տեսավ «Նոր աշխարհ թարգմանության» ամբողջական հրատարակությունը։ «Նոր աշխարհ թարգմանությունը» մասամբ կամ ամբողջությամբ թարգմանվել է 169 լեզուներով։