2018 թ. նոյեմբերի 11-ին Նումեայում (Նոր Կալեդոնիա) դրեհու լեզվով լույս տեսավ «Քրիստոնեական Հունարեն Գրությունների նոր աշխարհ թարգմանությունը»։ «Նոր աշխարհ թարգմանությունը» մասամբ կամ ամբողջությամբ թարգմանվել է 175 լեզուներով։