jw.org կայքում այժմ մատչելի են «Գովերգենք Եհովային» երգարանի բոլոր երգերի նվագախմբային կատարման ձայնագրությունները։ Եհովայի վկաները իրենց ժողովի հանդիպումների ժամանակ պետք է օգտագործեն այս նոր ձայնագրությունները։