jw.org կայքի «Գտնել հանդիպում» էջը ձևափոխվել է։ Ժողովի հանդիպումները, շրջանային և տարածաշրջանային համաժողովները այժմ կարող եք փնտրել նույն էջում։ Այլ բարեփոխումներ հնարավորություն կտան ձեզ քարտեզի վրա տեսնելու հանդիպումների անցկացման վայրը, սահմանափակելու ձեր որոնման արդյունքները և էլեկտրոնային սարքից ավելի հեշտությամբ օգտվելու այդ էջից։

Մտեք «Գտնել հանդիպում» էջը։