Առաջին դարի քրիստոնյաների նման՝ Եհովայի վկաները չունեն հոգևորական դաս և հավատացյալներ տարբերակում։ Բոլոր մկրտված անդամները նշանակված ծառայողներ են քարոզելու և ուսուցանելու գործի համար։ Վկաները կազմում են մոտ 100 անդամներից բաղկացած ժողովներ։ Յուրաքանչյուր ժողովում հոգևորապես հասուն տղամարդիկ ծառայում են որպես «երեցներ» (Տիտոս 1:5)։ Իրենց ծառայության համար նրանք չեն վարձատրվում։