Անցնել բովանդակությանը

«Ո՞վ է Եհովայի կողմը»

Եհովային նվիրված լինելու ցանկությունը և պնդումը, թե նվիրված ենք նրան, տարբերվում է Եհովային իրականում նվիրված լինելուց։ Դա ցույց է տրվում Ելք 20, 24, 32 և 34-րդ գլուխներում։

Հիմնված է աստվածաշնչյան հետևյալ համարների վրա՝ Ելք 20:1–7; 24:3–18; 32:1–35; 34:1–14։