Անցնել բովանդակությանը

«Ես.... եկել եմ աշխարհ, որ ճշմարտության մասին վկայեմ»

Ուշադրություն դարձրեք, թե որքան հմտորեն էր ուսուցանում Հիսուսը ճշմարտության մասին խիզախորեն վկայություն տալիս։

Հիմնված է Մատթեոս 21:23-46-ի և 22:15-46-ի վրա։