Մինչև մեռնելս չե՛մ թողնի անարատությունս (Հոբ 1։1-2։10; Դանիել 6։1-28)

ԲԵՌՆԵԼՈՒ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐ