Հավատարիմ եղիր ու հաղթահարիր վախերդ (Ղուկաս 5:1-11. Մատթեոս 14:23-34. Մատթեոս 26:31-75)

ԲԵՌՆԵԼՈՒ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐ