«Զորացրեք ձեր սրտերը՝ վկաներ լինելու համար» (Մատթեոս 27:32—28:15; Ղուկաս 24:8-53)

ԲԵՌՆԵԼՈՒ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐ