Աստծու Խոսքը «կենդանի է ու զորեղ» (Մարկոս 4։35-5։43)

ԲԵՌՆԵԼՈՒ ՏԱՐԲԵՐԱԿՆԵՐ