Ինչպե՞ս է կյանքն առաջացել

Այն, թե ինչին եք հավատում կյանքի ծագման վերաբերյալ, շատ կարևոր է։

Ներածություն

Մեր մոլորակը նախագծվա՞ծ էր կյանքի համար։ Արդյո՞ք էվոլյուցիոն տեսությունը հիմնված է փաստերի վրա։

Ինչի՞ն եք հավատում

Գուցե հավատում եք, որ Աստված կա և հարգում եք նրա Խոսքը՝ Աստվածաշունչը։ Բայց հնարավոր է՝ ձեզ համար կարևոր նշանակություն ունեն նաև հայտնի գիտնականների տեսակետները, ովքեր չեն ընդունում, որ կյանքը ստեղծագործության արդյունք է։

Կենդանի մոլորակ

Երկրի վրա կյանք չէր լինի, եթե չլինեին մի շարք «երջանիկ պատահականություններ»։ Դրանք պատահականությա՞ն արդյունք են, թե՞ բանական գործունեության։

Ո՞վ է նախագծել առաջինը

Գիտնականները կրկնօրինակում են բնության համակարգերը լուծելու համար բարդ ինժեներական խնդիրներ։ Եթե կրկնօրինակումը նախագծող է պահանջում, ապա ի՞նչ կարելի է ասել բնօրինակը ստեղծելու մասին։

Էվոլյուցիա. վարկածներ և փաստեր

Վարկածներից մեկը, որի վրա հիմնված է էվոլյուցիոն տեսությունը, այն է, որ մուտացիաները վերափոխում են բույսերի ու կենդանիների սկզբնական տեսակները լիովին նոր տեսակների։ Այս վարկածը հիմնվա՞ծ է փաստերի վրա։

Գիտությունը և «Ծննդոց» գիրքը

Գիտությունը հերքե՞լ է ստեղծագործության մասին Աստվածաշնչի արձանագրությունը։

Կարևո՞ր է արդյոք, թե ինչին եք հավատում անձամբ դուք

Էվոլյուցիայի վերաբերյալ ձեր համոզմունքները կարող են ազդել կյանքի իմաստի վերաբերյալ ձեր ունեցած պատկերացումների վրա։

Աղբյուրների ցանկ

Ծանոթացեք աղբյուրներին, որոնց վրա հիմնված է այս գրքույկը։