Համաժողովի ծրագիր 2022. «Ձգտեք խաղաղության»

Ուրբաթ

Ուրբաթ օրվա ծրագիրը հիմնված է Սաղմոս 29։11-ի վրա. «Եհովան կօրհնի իր ժողովրդին խաղաղությամբ»։

Շաբաթ

Շաբաթ օրվա ծրագիրը հիմնված է 2 Պետրոս 3։14-ի վրա. Աստծու աչքում եղեք «անբիծ, անարատ և խաղաղության մեջ»։

Կիրակի

Կիրակի օրվա ծրագիրը հիմնված է Հռոմեացիներ 15։13-ի վրա. «Թող հույս պարգևող Աստվածը.... լցնի ձեզ ամենայն ուրախությամբ և խաղաղությամբ»։

Տեղեկություն պատվիրակների համար

Օգտակար տեղեկություններ համաժողովի պատվիրակների համար։