Համաժողովի ծրագիր 2021

Ուրբաթ

Ուրբաթ օրվա ծրագիրը հիմնված է Ղուկաս 17։5-ի վրա. «Ավելացրու մեր հավատը»։

Շաբաթ

Շաբաթ օրվա ծրագիրը հիմնված է Հուդա 3-ի վրա. «Համառորեն պայքարեք.... հավատի համար»։

Կիրակի

Կիրակի օրվա ծրագիրը հիմնված է Մատթեոս 21։21-ի վրա. «Եթե միայն հավատ ունենաք.... այդպես էլ կլինի»։

Տեղեկություն պատվիրակների համար

Օգտակար տեղեկություններ համաժողովի պատվիրակների համար։