1 Տարեգրություն 12։1-40

12  Սրանք են, որ եկան Դավթի մոտ՝ Սիկելակ+, երբ նա Կիսի որդի Սավուղի պատճառով+ դեռ ազատ ման չէր գալիս։ Նրանք այն զորեղ տղամարդկանցից էին+, որոնք Դավթին օգնում էին պատերազմում,  աղեղնավորներ էին և քարեր+ էին նետում թե՛ աջ, թե՛ ձախ+ ձեռքով ու նետեր+ էին արձակում աղեղով+։ Նրանք Սավուղի եղբայրներից էին՝ Բենիամինի ցեղից։  Գլխավորն էր Աքիեզերը, հետո Հովասը՝ գաբաացի+ Սամաայի որդիները, Հեզիելն ու Փալետը՝ Ազամոթի+ որդիները, Բարաքան, անաթոթացի+ Հեուն,  գաբաոնացի+ Իսմայիան (որը երեսուն զորեղ տղամարդկանցից մեկն էր+ և նրանց վրա էր նշանակված), Երեմիան, Հաազիելը, Հոհանանը, գադերացի+ Հոզաբադը,  Ելիոզան, Հերիմոթը, Բաալիան, Սեմարիան, Արիֆյան Սափատիան,  Եղկանան, Եսիան, Ազարիելը, Հովեզերը, Կորխյան+ Հեսբաամը  և Հովելան ու Զաբադիան՝ գեդորացի Հերոամի որդիները։  Գադյաններից ոմանք Դավթի կողմն անցան, երբ նա անապատում անառիկ վայրում էր գտնվում+։ Նրանք քաջ ու զորեղ ռազմիկներ էին՝ պատերազմելու պատրաստ, և վահաններն ու նիզակները պատրաստ էին պահում+։ Նրանց երեսները առյուծի+ երեսի էին նման, և արագավազ+ էին, ինչպես վիթերը՝ լեռներում։  Գլխավորը՝ Եզեր, երկրորդը՝ Աբդիա, երրորդը՝ Եղիաբ, 10  չորրորդը՝ Մասմանա, հինգերորդը՝ Երեմիա, 11  վեցերորդը՝ Եթթի, յոթերորդը՝ Ելիել, 12  ութերորդը՝ Հոհանան, իններորդը՝ Ելզաբադ, 13  տասներորդը՝ Երեմիա, տասնմեկերորդը՝ Մաքաբանա։ 14  Սրանք Գադի+ որդիներից էին, զորագլուխներ։ Ամենափոքրը կարող էր հարյուրի դեմ կանգնել, իսկ ամենամեծը՝ հազարի+։ 15  Սրանք էին, որ առաջին ամսին անցան Հորդանանը+, երբ այն դուրս էր եկել իր ափերից+, և հովիտների բնակիչներին վռնդեցին դեպի արևելք ու արևմուտք։ 16  Բենիամինի և Հուդայի որդիներից ոմանք եկան այն անառիկ վայրը+, ուր Դավիթն էր։ 17  Դավիթը նրանց ընդառաջ դուրս եկավ ու ասաց. «Եթե խաղաղությամբ+ եք եկել ինձ մոտ, որպեսզի օգնեք ինձ, իմ սիրտը ձեզ հետ մեկ կլինի+։ Բայց եթե եկել եք, որ ինձ թշնամիների ձեռքը մատնեք, երբ ոչ մի անիրավություն չկա իմ ձեռքերում+, ապա թող մեր հայրերի Աստվածը+ տեսնի ու դատի»+։ 18  Աստծու ոգին+ պատեց Ամեսային՝ երեսուն տղամարդկանց մեջ գլխավորին, և նա ասաց. «Քոնն ենք մենք, ո՛վ Դավիթ, և քեզ հետ ենք+, ո՛վ Հեսսեի որդի։ Խաղաղությո՛ւն, խաղաղությո՛ւն քեզ և խաղաղությո՛ւն քեզ օգնողին, Քանի որ քո Աստվածը օգնեց քեզ»+։ Դավիթը նրանց ընդունեց և ջոկատների վրա զորապետներ նշանակեց+։ 19  Մանասեի ցեղից էլ ոմանք անցան Դավթի կողմը, երբ նա փղշտացիների+ հետ գնաց Սավուղի դեմ պատերազմելու, բայց նրանց չօգնեց, քանի որ փղշտացիների դաշնակից կառավարիչների+ խորհրդով նրան հետ ուղարկեցին՝ ասելով. «Նա մեր գլուխների գնով իր տիրոջ՝ Սավուղի կողմը կանցնի»+։ 20  Երբ նա եկավ Սիկելակ+, Մանասեի ցեղից նրա կողմն անցան Ադնան, Հոզաբադը, Հեդիելը, Միքայելը, Հոզաբադը, Եղիուսը և Սալթին. սրանք Մանասեի ցեղի հազարապետներն էին+։ 21  Նրանք օգնեցին Դավթին դեմ կանգնելու հրոսակախմբին+, որովհետև ամենքն էլ զորեղ ու քաջազուն տղամարդիկ+ էին և զորապետներ էին։ 22  Օրեցօր Դավթի մոտ մարդիկ էին գալիս+ նրան օգնելու, մինչև որ մի մեծ+ բանակ դարձան՝ Աստծու բանակի պես+։ 23  Սա է այն տղամարդկանց թիվը, որոնք սպառազինված եկան Դավթի մոտ՝ Քեբրոն+, որպեսզի, Եհովայի պատվերի համաձայն+, Սավուղի թագավորությունը նրան տան+. 24  Հուդայի որդիներից՝ վահան ու նիզակ կրող վեց հազար ութ հարյուր սպառազինված տղամարդ։ 25  Շմավոնի որդիներից՝ յոթ հազար հարյուր զորեղ ու քաջազուն ռազմիկ։ 26  Ղևտացիների որդիներից՝ չորս հազար վեց հարյուր։ 27  Հովիադան Ահարոնի որդիների+ առաջնորդն էր+, և նրա հետ կային երեք հազար յոթ հարյուր մարդ։ 28  Նաև Սադոկը+, որ զորեղ ու քաջազուն երիտասարդ էր, և նրա ազգատոհմից՝ քսաներկու իշխաններ։ 29  Բենիամինի որդիներից+՝ Սավուղի+ եղբայրներից՝ երեք հազար մարդ, որոնց մեծ մասը մինչ այդ պահպանել էր Սավուղի տունը։ 30  Եփրեմի որդիներից՝ քսան հազար ութ հարյուր հոգի՝ զորեղ ու քաջազուն+, իրենց ազգատոհմերում անվանի մարդիկ։ 31  Մանասեի կես ցեղից+՝ տասնութ հազար, որոնք անուններով նշանակված էին, որպեսզի գային ու Դավթին թագավոր դարձնեին։ 32  Իսաքարի+ որդիներից, որոնք կարողանում էին որոշել ժամանակները+ և հասկանում էին, թե ինչ պետք է անի Իսրայելը+, երկու հարյուր գլխավորներ, և նրանց եղբայրները հնազանդվում էին նրանց կարգադրություններին։ 33  Զաբուղոնի+ ցեղից պատերազմելու պիտանի և ամեն տեսակ զենքով մարտի դուրս եկողներից՝ հիսուն հազար հոգի։ Նրանք մեկ սրտով հավաքվեցին Դավթի մոտ։ 34  Նեփթաղիմի+ ցեղից հազար իշխան կար, և նրանց հետ՝ վահան ու նիզակ կրող երեսունյոթ հազար մարդ։ 35  Դանի ցեղից՝ մարտի դուրս եկող քսանութ հազար վեց հարյուր ռազմիկ։ 36  Ասերի+ ցեղից՝ պատերազմելու պիտանի և մարտի դուրս եկող քառասուն հազար մարդ։ 37  Հորդանանի մյուս կողմից+՝ Ռուբենի ցեղից, Գադի ցեղից և Մանասեի կես ցեղից՝ պատերազմի ամեն տեսակ զենք կրող հարյուր քսան հազար մարդ։ 38  Սրանք բոլորը միասին մարտի դուրս եկող ռազմիկներ էին, որ միասիրտ+ եկան Քեբրոն՝ Դավթին Իսրայելի վրա թագավոր դարձնելու։ Մնացած իսրայելացիներն էլ համամիտ էին, որ Դավթին թագավոր դարձնեն+։ 39  Նրանք երեք օր մնացին Դավթի մոտ և կերան ու խմեցին+, քանի որ իրենց եղբայրները ամեն ինչ պատրաստել էին իրենց համար։ 40  Նաև նրանց շրջակայքում ապրողները, մինչև անգամ Իսաքարի+, Զաբուղոնի+ և Նեփթաղիմի+ երկրներում ապրողները էշերի+, ուղտերի, ջորիների և եզների վրա բարձած ուտելիք էին բերում։ Նրանք բերում էին ալյուրից+ պատրաստված մեծ քանակությամբ ուտեստեղեն, չորացրած թզի+ և չամիչի+ բլիթներ, գինի+, յուղ+, ցլեր+ ու ոչխարներ+, քանի որ Իսրայելում ուրախություն էր տիրում+։

Ծանոթագրություններ