1 Տարեգրություն 1։1-54

1  Ադամ+, Սեթ+, Ենոս+,  Կենան+, Մաղաղիել+, Հարեդ+,  Ենոք+, Մաթուսաղա+, Ղամեք+,  Նոյ+, Սեմ+, Քամ+ և Հաբեթ+։  Հաբեթի որդիները՝ Գոմեր, Մագոգ+, Մադա+, Հավան+, Թոբել, Մեսեք+ և Թիրաս+։  Գոմերի որդիները՝ Ասքանազ+, Ռիֆաթ+ և Թորգոմա+։  Հավանի որդիները՝ Ելիսա+, Թարսիս+, Կիտիմ+ և Ռոդանիմ*+։  Քամի որդիները՝ Քուշ+, Միսրայիմ+, Փութ+ և Քանան+։  Քուշի որդիները՝ Սեբա+, Եվիլա, Սաբաթա+, Ռեգմա+ և Սաբեթաքա+։ Ռեգմայի որդիները՝ Սաբա և Դեդան+։ 10  Քուշը ունեցավ Նեբրովթին+։ Նա առաջինն էր, որ հզոր մարդ դարձավ երկրի վրա+։ 11  Միսրայիմը ունեցավ Լուդիմին+, Անամիմին, Լեհաբիմին, Նեփթուքիմին+, 12  Պաթուրեսիմին+, Քասլուհիմին+ (որից առաջ եկան փղշտացիները)+, ինչպես նաև Կաֆթորիմին+։ 13  Քանանը ունեցավ Սիդոնին+՝ իր անդրանիկին, Քետին+, 14  հեբուսացիներին+, ամորհացիներին+, գերգեսացիներին+, 15  խևացիներին+, արկեցիներին, սենացիներին+, 16  արվադացիներին+, սեմարացիներին+ և եմաթացիներին+։ 17  Սեմի+ որդիները՝ Էլամ+, Ասուր+, Արփաքսադ+, Լուդ+ և Արամ, Հուս, Հուլ, Գաթեր և Մաշ+։ 18  Արփաքսադը ունեցավ Շելային+, Շելան ունեցավ Եբերին+։ 19  Եբերն ունեցավ երկու որդի։ Մեկի անունը Փալեկ*+ էր, որովհետև նրա օրերում երկիրը բաժանվեց, իսկ նրա եղբոր անունը Հեկտան էր։ 20  Հեկտանը ունեցավ Ելմոդադին, Սալաֆին, Ասարմոթին, Հարաքին+, 21  Հադորամին, Ուզալին, Դիկլային+, 22  Գեբաղին, Աբիմեելին, Սաբային+, 23  Օֆիրին+, Եվիլային+ և Հոբաբին+. սրանք բոլորը Հեկտանի որդիներն էին։ 24  Սեմ+, Արփաքսադ+, Շելա+, 25  Եբեր+, Փալեկ+, Ռագավ+, 26  Սերուգ+, Նաքոր+, Թարա+, 27  Աբրամ+, այսինքն՝ Աբրահամ+։ 28  Աբրահամի որդիները՝ Իսահակ+ և Իսմայել+։ 29  Ահա նրանց տոհմերի ծագումնաբանությունը. Իսմայելի անդրանիկը Նաբեոթն+ էր, որին հաջորդեցին Կեդարը+, Ադբեելը, Մաբսամը+, 30  Մասման, Դուման+, Մասսեն, Ադադը+, Թեման, 31  Հետուրը, Նաֆեսն ու Կեդման+։ Սրանք էին Իսմայելի որդիները։ 32  Ահա այն որդիները, որոնց ծնեց Քետուրան+՝ Աբրահամի հարճը+. Զեմրան, Հեկսան, Մադան+, Մադիան+, Եսբոկ+ և Սովե+։ Հեկսանի որդիները՝ Սաբա ու Դեդան+։ 33  Մադիանի որդիները՝ Գեֆա+, Աֆեր, Հանոք, Աբիդա և Ելդագա+։ Սրանք բոլորը Քետուրայի որդիներն էին։ 34  Աբրահամը ունեցավ Իսահակին+։ Իսահակի որդիները՝ Եսավ+ և Իսրայել+։ 35  Եսավի որդիները՝ Եղիփազ, Ռագուել+, Հեուս, Հեգլոմ և Կորխ+։ 36  Եղիփազի որդիները՝ Թեման+, Օմար, Զաֆո, Գոթամ, Կենեզ+, Թամնա+ և Ամաղեկ+։ 37  Ռագուելի որդիները՝ Նահաթ, Զարա, Սամմա և Մեզա+։ 38  Սեիրի+ որդիները՝ Լոտան, Սոբալ, Սեբեգոն, Անա+, Դիսոն, Եզեր և Դիսան+։ 39  Լոտանի որդիները՝ Քոռի և Հոմամ*։ Իսկ Լոտանի քույրը Թամնան+ էր։ 40  Սոբալի որդիները՝ Գալվան, Մանաքաթ, Գեբալ, Սեֆո և Օնամ+։ Սեբեգոնի որդիները՝ Այիա ու Անա+։ 41  Անայի որդին*՝ Դիսոն+։ Դիսոնի որդիները՝ Ամադան, Եսբան, Եթրան և Քառան+։ 42  Եզերի+ որդիները՝ Բիլհան, Զաավան և Ական+։ Դիսանի որդիները՝ Հուս և Առան+։ 43  Սրանք են այն թագավորները, որ թագավորեցին Եդոմի+ երկրում նախքան Իսրայելի որդիների վրա որևէ թագավորի+ իշխելը. Բեորի որդի Բաղան, որի քաղաքի անունն էր Դենհաբա+։ 44  Երբ Բաղան մահացավ, նրա փոխարեն սկսեց թագավորել Բոսրայից+ Զարայի+ որդի Հոբաբը։ 45  Երբ Հոբաբը մահացավ, թեմանացիների+ երկրից Հուսամը+ սկսեց թագավորել նրա փոխարեն։ 46  Երբ Հուսամը մահացավ, նրա փոխարեն սկսեց թագավորել Բադադի որդի Ադադը+, որը Մովաբի դաշտում կոտորեց Մադիանին+. նրա քաղաքի անունը Ավիթ էր+։ 47  Երբ Ադադը մահացավ, նրա փոխարեն սկսեց թագավորել Սամալան Մասրեկայից+։ 48  Երբ Սամալան մահացավ, նրա փոխարեն սկսեց թագավորել Շաուլը Ռոհոբոթից+, որը Գետի* մոտ է։ 49  Երբ Շաուլը մահացավ, նրա փոխարեն սկսեց թագավորել Աքբորի+ որդի Բահաղ-​Հանանը։ 50  Երբ Բահաղ-​Հանանը մահացավ, նրա փոխարեն սկսեց թագավորել Ադադը*։ Նրա քաղաքի անունը Փոգով էր, իսկ նրա կնոջ անունը Մետաբել էր, որը Մեզաաբի դուստր Մատրեթի դուստրն էր+։ 51  Ի վերջո, Ադադն էլ մահացավ։ Եդոմի ցեղապետներն էին՝ ցեղապետ Թամնան, ցեղապետ Գալվան, ցեղապետ Հեթաթը+, 52  ցեղապետ Օլիբաման, ցեղապետ Էլան, ցեղապետ Փինոնը+, 53  ցեղապետ Կենեզը, ցեղապետ Թեմանը, ցեղապետ Մաբզարը+, 54  ցեղապետ Մագեդիելը և ցեղապետ Իրամը+։ Սրանք Եդոմի ցեղապետներն էին+։

Ծանոթագրություններ

Ծն 10։4-ում՝ «Դոդանիմ»։
Նշ. է «բաժանում, հոսք»։
Ծն 36։22-ում՝ «Հեմամ»։
Բառացի՝ «որդիները»։
Այսինքն՝ Եփրատի։
Ծն 36։39-ում՝ Հադար։