1 Հովհաննես 5։1-21

5  Ամեն ոք, ով հավատում է, որ Հիսուսն է Քրիստոսը, Աստծուց է ծնված+, և ամեն ոք, ով սիրում է ծնողին, սիրում է նաև նրանից ծնվածին+։  Եթե սիրում ենք Աստծուն և կատարում ենք նրա պատվիրանները+, իմանում ենք, որ սիրում ենք+ Աստծու զավակներին+։  Սա է Աստծու հանդեպ սերը+, որ մենք պահենք նրա պատվիրանները+, և նրա պատվիրանները ծանր չեն+,  որովհետև Աստծուց ծնված+ յուրաքանչյուր ոք հաղթում է աշխարհին+։ Եվ մեր հավատով+ մենք հաղթեցինք+ աշխարհին։  Ո՞վ է հաղթում+ աշխարհին+, եթե ոչ նա, ով հավատում է+, որ Հիսուսն է Աստծու Որդին+։  Նա, որ եկավ ջրի և արյան միջոցով, Հիսուս Քրիստոսն է. ոչ միայն ջրի հետ+, այլև ջրի և արյան հետ+։ Եվ ոգին+ է, որ վկայում է, որովհետև ոգին ճշմարտությունն է։  Կան երեք վկաներ*՝  ոգին+, ջուրը+ և արյունը+, և երեքն էլ համաձայնության մեջ են+։  Եթե ընդունում ենք մարդկանց տված վկայությունը+, ապա Աստծու տված վկայությունն ավելի մեծ է, որովհետև Աստծու վկայությունը+ իր Որդու մասին տված վկայությունն է։ 10  Աստծու Որդուն հավատացող մարդը անձամբ է ստացել այդ վկայությունը+։ Իսկ Աստծուն չհավատացող մարդը ստախոս է դարձնում նրան+, որովհետև չի հավատում տրված վկայությանը+, որը Աստված՝ որպես վկա+, տվեց իր Որդու մասին։ 11  Եվ սա է վկայությունը. Աստված մեզ հավիտենական կյանք տվեց+, և այս կյանքը նրա Որդու մեջ է+։ 12  Ով ընդունում է Որդուն, նա ունի այս կյանքը, իսկ ով չի ընդունում Աստծու Որդուն, նա չունի այս կյանքը+։ 13  Գրում եմ ձեզ այս ամենը, որպեսզի իմանաք, որ հավիտենական կյանք ունեք+, դուք, որ հավատ եք ընծայում Աստծու Որդու անվանը+։ 14  Ահա թե ինչ վստահություն ունենք, երբ դիմում ենք նրան+. ինչ էլ որ մենք խնդրում ենք նրա կամքի համաձայն, լսում է մեզ+։ 15  Եվ եթե գիտենք, որ լսում է մեզ ինչ էլ որ խնդրելու լինենք+, ապա գիտենք, որ կստանանք մեր խնդրածները, քանի որ խնդրել ենք նրանից+։ 16  Եթե մեկը տեսնի, որ իր եղբայրը մի այնպիսի մեղք է գործում, որը մահվան չի տանում+, ապա նա կխնդրի, և Աստված նրան կյանք կտա+, այո՛, նրանց, ովքեր մահվան տանող մեղք չեն գործում+։ Կա մեղք, որ մահվան է տանում։ Չեմ ասում, որ այդ մեղքի մասին աղոթի+։ 17  Ամեն անարդարություն մեղք է+։ Սակայն կա մեղք, որ մահվան չի տանում։ 18  Մենք գիտենք, որ Աստծուց ծնված+ ամեն ոք չի շարունակում մեղք գործել. Աստծու Որդին+ պահպանում է նրան, և Չարը նրան չի դիպչի+։ 19  Մենք գիտենք, որ Աստծուց ենք+, բայց ամբողջ աշխարհը Չարի իշխանության տակ է+։ 20  Սակայն գիտենք, որ Աստծու Որդին եկավ+ ու մեզ հասկացողություն+ տվեց, որ ճանաչենք Ճշմարտին+։ Եվ իր Որդու՝ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով մենք միության+ մեջ ենք Ճշմարտի հետ։ Նա է ճշմարիտ+ Աստվածը և հավիտենական կյանքը+։ 21  Որդյակնե՛ր, հեռու պահեք ձեզ կուռքերից+։

Ծանոթագրություններ

אABVgSyh,‏p-ում չկան հետևյալ բառերը, որոնք ավելացվել են ավելի ուշ գրված հուն. ձեռագրերում և Vgc-ում. «երկնքում՝ Հայրը, Խոսքը և սուրբ ոգին, և այս երեքը մեկ են։ (8) Եվ կան երեք վկաներ երկրի վրա»։