2 Թագավորներ 16։1-20

16  Ռովմելայի որդի Փակէէի տասնեւօթներորդ տարին թագաւոր եղաւ Աքազը՝ Յուդայի Յովաթամ թագաւորի որդին։  Աքազը քսան տարեական էր երբոր թագաւոր եղաւ եւ տասնեւվեց տարի թագաւորեց Երուսաղէմումը. եւ նա ուղղութիւն չ’արաւ իր հայր Դաւիթի պէս Տէր Աստուծոյ աչքի առաջին։  Եւ գնաց Իսրայէլի թագաւորների ճանապարհովը, նաեւ իր որդին անցկացրեց կրակով այն ազգերի գարշելութեան պէս, որոնց Տէրը քշեց Իսրայէլի որդկանց առաջից։  Եւ զոհեր էր մատուցանում եւ խունկ էր ծխում բարձրաւանդակների վերայ եւ բլուրների վերայ եւամեն կանաչ ծառի տակ։  Այն ժամանակ վեր եկան Ասորիների Ռասին թագաւորը եւ Իսրայէլի թագաւորը՝ Ռովմելայի որդի Փակէէն Երուսաղէմի վերայ պատերազմի, եւ պաշարեցին Աքազին բայց չ’կարողացան նորան յաղթել։  Այն ժամանակ Ասորիների Ռասին թագաւորը ետ դարձրեց Ելաթը Ասորիներին՝ եւ Յուդայեաններին դուրս արաւ Ելաթից. եւ Ասորիներն* եկան Ելաթ եւ բնակուեցան այնտեղ մինչեւ այսօր։  Եւ Աքազը պատգամաւորներ ուղարկեց Ասորեստանի Թագղաթ–փաղասար թագաւորի մօտ ասելով. Ես քո ծառան եւ քո որդին եմ, եկ եւ ինձ ազատիր Ասորիների թագաւորի ձեռքից եւ Իսրայէլի թագաւորի ձեռքից, որ վեր են կացել ինձ վերայ։  Եւ Աքազը վեր առաւ այն արծաթը եւ այն ոսկին, որ գտնվում էր Տիրոջ տանը եւ թագաւորի տան գանձարաններումը, եւ ընծայ ուղարկեց Ասորեստանի թագաւորի համար։  Եւ Ասորեստանի թագաւորը նորան լսեց, եւ Ասորեստանի թագաւորը վեր գնաց Դամասկոսի վերայ, եւ նորան առաւ եւ նորան գերի տարաւ Կիր, եւ Ռասինին մեռցրեց։ 10  Եւ Աքազ թագաւորը գնաց Թագղաթ–փաղասարին դիմաւորելու Դամասկոս և տեսաւ Դամասկոսի սեղանը. եւ Աքազ թագաւորը սեղանի օրինակը եւ նորա ձեւը նորա բոլոր շինուածքին համեմատ ուղարկեց Ուրիա քահանային։ 11  Եւ Ուրիա քահանան շինեց սեղանը բոլորովին Աքազ թագաւորի Դամասկոսից ուղարկածին պէս, այնպէս շինեց Ուրիա քահանան մինչեւ Աքազ թագաւորի Դամասկոսից գալը։ 12  Եւ թագաւորն եկաւ Դամասկոսից, եւ թագաւորը տեսաւ սեղանը, եւ թագաւորը մօտեցաւ սեղանին, եւ նորա վերայ ողջակէզ մատուցրեց։ 13  Եւ այրեց իր ողջակէզը եւ իր նուէրը, եւ սրսկեց իր խաղաղութեան զոհի արիւնը սեղանի վերայ։ 14  Եւ այն պղնձի սեղանը որ Տիրոջ առաջին է, տեղափոխեց տան առաջիցը նոր սեղանի եւ Տիրոջ տան մէջտեղիցը, եւ նորան դրաւ նոր սեղանի մօտ դէպի հիւսիս։ 15  Եւ Աքազ թագաւորը հրամայեց Ուրիա քահանային ասելով. Այդ մեծ սեղանի վերայ այրիր առաւօտեան ողջակէզները եւ երեկոյեան զոհը եւ թագաւորի ողջակէզը եւ նորա զոհը. եւ երկրի բոլոր ժողովրդի ողջակէզը եւ նորա զոհը, եւ նորանց թափելու նուէրը, եւ ողջակէզների բոլոր արիւնը եւ զոհերի բոլոր արիւնը նորա վերայ սրսկիր, իսկ պղնձի սեղանը ինձ համար լինի, որ այնտեղ հարցնեմ։ 16  Եւ Ուրիա քահանան բոլորովին այնպէս արաւ ինչպէս որ Աքազ թագաւորը հրամայեց։ 17  Եւ Աքազ թագաւորը կոտրատեց մեքենովթների սպառուածները եւ վեր առաւ նորանց վերայից աւազանները, եւ վայր առաւ ծովը պղնձի եզների վերայից որ նորա տակին էին եւ դրաւ նորան մի քարայատակի վերայ։ 18  Եւ շաբաթի ծածկոցաւոր ճանապարհը, որ շինել էին տաճարի համար, եւ թագաւորի դուրսի ճանապարհը դարձրեց դէպի Տիրոջ տունը Ասորեստանի թագաւորի պատճառովը։ 19  Եւ Աքազի գործերի մնացորդը որ արել է, ահա նորանք գրուած են Յուդայի թագաւորների յիշատակաց գրքումը։ 20  Եւ Աքազը ննջեց իր հայրերի հետ եւ թաղուեցաւ իր հայրերի հետ Դաւիթի քաղաքումը, եւ նորա տեղ թագաւոր եղաւ նորա որդի Եզեկիան։

Ծանոթագրություններ

16։6 Կամ՝ Եդովմացիք։