Հեսու 12։1-24

12  Եւ սորանք են այն երկրի թագաւորները, որոնց զարկեցին Իսրայէլի որդիքը եւ որոնց երկիրներն առան, Յորդանանի այն կողմում դէպի արեւելք, Առնոն ձորից մինչեւ Հերմոն սարը եւ բոլոր դաշտը դէպի արեւելեան կողմը,  Եսեբոնում բնակող Ամօրհացիների Սեհոն թագաւորը, որ տիրում էր Առնոն ձորի եզերքումն եղող Արոերից, եւ ձորի մէջտեղին, եւ Գաղաադի կէսին մինչեւ Ամմոնի որդկանց սահմանումն եղած Յաբոկ ձորը,  Նաեւ դաշտին, մինչեւ Քեներեթի ծովը դէպի արեւելք եւ մինչեւ դաշտի ծովը այսինքն Աղի ծովը դէպի արեւելք Բեթեսիմօթի ճանապարհը եւ հարաւային կողմից Ասեդովթ փասգայի տակին.  Եւ Բասանի Ովգ թագաւորի սահմանին հսկաների մնացորդիցը, որ բնակվում էր Աստարովթի եւ Եդրայիի մէջ,  Եւ տիրում էր Հերմոն սարին եւ Սելքային եւ բոլոր Բասանին մինչեւ Գեսուրացիների եւ Մաքաթացիների սահմանը. եւ Գաղաադի կէսին մինչեւ Եսեբոնի Սեհոն թագաւորի սահմանը։  Տիրոջ ծառայ Մովսէսը Իսրայէլի որդկանցը հետ զարկեց սորանց, եւ Տիրոջ ծառայ Մովսէսը տուաւ այն Ռուբէնեանների, Գադեանների եւ Մանասէի կէս ցեղին իբրեւ ժառանգութիւն։  Եւ սորանք են երկրի թագաւորները, որ Յեսուն եւ Իսրայէլի որդիքը զարկեցին Յորդանանի այս կողմումը դէպի արեւմուտք, Լիբանանի հովտումը եղող Բաաղգադից մինչեւ Քալակ սարը, որ վեր է գնում Սէիր. եւ Յեսուն տուաւ նորան Իսրայէլի ցեղերին իբրեւ ժառանգութիւն իրանց վիճակների համեմատ.  Սարերի եւ հովիտների եւ դաշտերի մէջ եւ սարերի ստորոտներում եւ անապատում եւ հարաւային կողմը բնակող Քետացիները, Ամօրհացիները, Քանանացիները, Փերեզացիները, Խեւացիները եւ Յեբուսացիները.  Երիքովի թագաւորը՝ մէկ, Բեթէլի մօտ եղող Գայիի թագաւորը՝ մէկ, 10  Երուսաղէմի թագաւորը՝ մէկ, Քեբրոնի թագաւորը՝ մէկ, 11  Յերիմութի թագաւորը՝ մէկ, 12  Լաքիսի թագաւորը՝ մէկ, Էգղօնի թագաւորը՝մէկ, 13  Գազերի թագաւորը՝ մէկ, 14  Դաբիրի թագաւորը՝ մէկ, Գադերի թագաւորը՝ մէկ, Հօրմայի թագաւորը՝ մէկ, Արադի թագաւորը՝ մէկ, 15  Լեբնայի թագաւորը՝ մէկ, Ոդողոմի թագաւորը՝ մէկ, Մակեդայի թագաւորը՝ մէկ, 16  Բեթէլի թագաւորը՝ մէկ, 17  Թափուայի թագաւորը՝ մէկ, 18  Ոփերի թագաւորը՝ մէկ, Ափեկի թագաւորը՝ մէկ, Լասարօնի թագաւորը՝ մէկ, 19  Մադօնի թագաւորը՝ մէկ, Հասորի թագաւորը՝ մէկ, 20  Սամրօն մառօնի թագաւորը՝ մէկ, 21  Աքսափի թագաւորը՝ մէկ, Թանաքի թագաւորը՝ մէկ, Մակեդդովի թագաւորը՝ մէկ, 22  Կադեսի թագաւորը՝ մէկ, Կարմէլի Յեկնամի թագաւորը՝ մէկ, 23  Դովրի գաւառում Դովրի թագաւորը՝ մէկ, 24  Գաղգաղայի Գոյիմի թագաւորը՝ մէկ, Թերսայի թագաւորը՝ մէկ. բոլորը երեսունեւմէկ թագաւոր։

Ծանոթագրություններ