Թվեր 2։1-34

2  Եւ Եհովան խօսեց Մովսէսի եւ Ահարօնի հետ ասելով.  Իսրայէլի որդկանց ամեն մէկն իր դրօշակի մօտ իրանց հայրերի տան նշանովն իջեւան անեն. ժողովքի խորանին յանդիման շուրջանակի իջեւան անեն:  Եւ առաջի կողմում դէպի արեւելք իջեւան անողները Յուդայի բանակի դրօշակը լինի իրանց գունդերովը եւ Յուդայի որդկանց իշխան լինի Ամինադաբի որդի՝ Նաասոնը:  Եւ նորա զօրագունդը և համարուածները եօթանասունեւչորս հազար վեց հարիւր հոգի։  Եւ նորա մօտն իջեւան անողները Իսաքարի ցեղը լինի. եւ Իսաքարի որդկանց իշխան լինի Սովգարի որդի՝ Նաթանայէլը։  Եւ նորա զօրագունդը եւ համարուածները յիսունեւչորս հազար չորս հարիւր հոգի։  Եւ Զաբուղոնի ցեղը. եւ Զաբուղոնի որդկանց իշխան լինի Քեղոնի որդի՝ Եղիաբը։  Եւ նորա զօրագունդը եւ համարուածները չիսունեւեօթը հազար չորս հարիւր հոգի։  Յուդայի բանակի մէջ համարուածների ամենն իրանց գունդերի համեմատ՝ հարիւր ութսունեւվեց հազար չորս հարիւր հոգի։ Առաջ սորանք չուեն։ 10  Հարաւային կողմում Ռուբենի բանակի դրօշակը լինի իրանց գունդերովը. եւ Ռուբենի որդկանց իշխան՝ Սեդիուրի որդի Եղիսուրը լինի։ 11  Եւ նորա զօրագունդը եւ համարուածները քառասունեւվեց հազար հինգ հարիւր հոգի։ 12  Եւ նորա մօտ իջեւան անողները Շմաւոնի ցեղը լինի եւ Շմաւոնի որդկանց իշխան՝ Սուրիսադայի որդի՝ Սաղամիէլը լինի։ 13  Եւ նորա զօրագունդը եւ համարուածները յիսուն ինը հազար երեք հարիւր հոգի։ 14  Եւ Գադի ցեղը. եւ Գադի որդկանց իշխան՝ Դագուէլի որդի Եղիասափը լինի։ 15  Եւ նորա զօրագունդը եւ համարուածները քառասունեւհինգ հազար վեց հարիւր յիսուն հոգի։ 16  Ռուբենի բանակի մէջ համարուածների ամենն իրանց գունդերի համեմատ՝ հարիւր յիսունեւմէկ հազար չորս հարիւր յիսուն հոգի։ Եւ երկրորդը՝ սորանք չուեն։ 17  Յետո չուէ ժողովքի խորանը՝ Ղեւտացիների բանակը, բանակների մէջտեղը. ինչպէս իջեւան են անում՝ այնպէս էլ չուեն՝ ամեն մարդ իր տեղն իրանց դրօշակների համեմատ։ 18  Արեւմտեան կողմում Եփրեմի բանակի դրօշակը լինի իրանց գունդերովը եւ Եփրեմի որդկանց իշխան՝ Ամիուդի որդի Եղիսաման լինի։ 19  Եւ նորա զօրագունդը եւ համարուածները քառասուն հազար հինգ հարիւր հոգի։ 20  Եւ նորա մօտ Մանասէի ցեղը. եւ Մանասէի որդկանց իշխան՝ Փադասուրի որդի Գամաղիէլը լինի։ 21  Եւ նորա զօրագունդը եւ համարուածները երեսունեւերկու հազար երկու հարիւր հոգի։ 22  Եւ Բենիամինի ցեղը. եւ Բենիամինի որդկանց իշխան՝ Գեդէօնիի որդի Աբիգանը լինի։ 23  Եւ նորա զօրագունդը եւ համարուածները երեսունեւհինգ հազար չորս հարիւր հոգի։ 24  Եփրեմը բանակի մէջ համարուածների ամենն իրանց գունդերովը հարիւր ութը հազար հարիւր հոգի։ Եւ երրորդը սորանք չուեն։ 25  Հիւսիսային կողմում Դանի բանակի դրօշակը լինի իրանց գունդերովը. եւ Դանի որդկանց իշխան՝ Ամիսադայի որդի Աքիեզերը լինի։ 26  Եւ նորա զօրագունդը եւ համարուածները վաթսունեւերկու հազար եօթը հարիւր հոգի։ 27  Եւ նորա մօտ իջեւան անողները Ասերի ցեղը լինի. եւ Ասերի որդկանց իշխան՝ Եքրանի որդի Փագիէլը լինի։ 28  Եւ նորա զօրագունդը եւ համարուածները քառասունեւմէկ հազար հինգ հարիւր հոգի։ 29  Եւ Նեփթաղիմի ցեղը. եւ Նեփթաղիմի որդկանց իշխան՝ Ենանի որդի Աքիրէն լինի։ 30  Եւ նորա զօրագունդը եւ համարուածները յիսունեւերեք հազար չորս հարիւր հոգի։ 31  Դանի բանակի մէջ համարուածների ամենը՝ հարիւր յիսունեւեօթը հազար վեց հարիւր հոգի։ Սորանք իրանց դրօշակներովն ամենի ետեւից չուեն։ 32  Սորանք են Իսրայէլի որդիներից իրանց հայրերի տներովը համարուածները. բանակների մէջ համարուածների ամենն իրանց գունդերովը վեց հարիւր երեք հազար հինգ հարիւր յիսուն հոգի էին։ 33  Բայց Ղեւտացիները չ’համարուեցան Իսրայէլի որդկանց հետ, ինչպէս որ Եհովան Մովսէսին պատուիրել էր։ 34  Եւ Իսրաէլի որդիքն արին ինչպես որ բոլորը Եհովան Մսվսէսին պատուիրել էր՝ այսպէս իրանց դրօշակներովն իջեւան էին անում. այսպէս նորանք ամեն մէկն իրանց տոհմերովն իրանց հայրերի տներովը չուում էին։

Ծանոթագրություններ