Դատավորներ 18։1-31

18  Այն օրերը Իսրայելի մէջ թագաւոր չ’կար. եւ այն օրերը Դանի ցեղը իր համար ժառանգութիւն էր որոնում բնակուելու համար, որովհետեւ մինչեւ այն օրը Իսրայելի ցեղերի մէջ նորա համար բաւական ժառանգութիւն չէր ընկել։  Եւ Դանի որդիքն իրանց ազգատոհմերիցն՝ իրանց սահմաններիցն հինգ զօրաւոր մարդ ուղարկեցին Սարաայից ու Եսթաւուղից, որ երկիրը լրտեսեն եւ քննեն, եւ նորանց ասեցին. Գնացեք երկիրը քննեցեք. եւ նորանք գնացին Եփրեմի սարը մինչեւ Միքայի տունը, եւ գիշերը այնտեղ մնացին։  Եւ երբոր նորանք Միքայի տան մօտ էին, այն Ղեւտացի պատանիի ձայնը ճանաչեցին, եւ մտան այնտեղ եւ ասեցին. Ո՞վ քեզ այստեղ բերաւ, եւ դու այստեղ ի՞նչ ես ունես։  Եւ նա ասեց նորանց. Միքան ինձ այսպէս եւ այսպէս արաւ, եւ ինձ վարձքով բռնեց, որ նորան քահանայ լինեմ։  Եւ նորան ասեցին. Աղաչում ենք՝ Աստուծուն հարցրու, որ իմանանք, թե արդե՞օք մեր գնացած ճանապարհը կ’յաջողուի։  Եւ քահանան նորանց ասեց. Գանցեք խաղաղութեամբ, ձեր գնացած ճանապարհը Տիրոջ առաջին է։  Այն ժամանակ այն հինգ մարդիկը գնացին Լայիս մտան, եւ նորանում բնակող ժողովուրդը տեսան՝ որ Սիդոնացիների պէս ապահովութեամբ հանգիստ եւ ապահով բնակվում էին, եւ այն երկրի մէջ մի վնաս տուող չ’կար՝ որ իշխանութիւն ունէր, եւ Սիդոնացիները հեռու էին եւ բնաւ մէկ մարդի հետ գործ չ’ունէին։  Եւ այն հինգ մարդը Սարաա եւ Եսթաւուղ գնացին իրանց եղբայրների մօտ, եւ նորանց եղբայրները նորանց ասեցին. Դուք ի՞նչ ունէք։  Եւ նորանք ասեցին. Վեր կացեք նորանց վերայ գնանք, որովհետեւ մենք երկիրը տեսանք եւ ահա շատ լաւ է, եւ դուք թոյլ նստե՞լ էք. անհոգութիւն մի անիք գնալու այն երկիրը ժառանգելու համար։ 10  Հենց որ գնաք, մէկ անհոգ ժողովրդի եւ շատ ընդարձակ երկրի մէջ կ’մտնէք, որն որ Աստուած ձեր ձեռքն է տուել, եւ մի այնպիսի տեղ, որ այնտեղ երկրի վերայ եղող բաներից մէկը պակաս չէ։ 11  Եւ այնտեղից՝ Դանի ազգատոհմից, այսինքն Սարաայից եւ Եսթաւուղից վեց հարիւր սպառազինեալ մարդ գնացին։ 12  Եւ վեր ելան Յուդայի Կարիաթարիմումը բանակ տուին. նորա համար այն տեղը մինչեւ այս օրը ասվում է Մահանէ – դան. ահա նա Կարիաթարիմի ետեւումն է։ 13  Եւ այնտեղից անցան Եփրեմի սարը եւ եկան մինչեւ Միքայի տունը։ 14  Եւ այն հինգ մարդը որ գնացել էին Լայիսի երկիրը լրտեսելու, պատասխանեցին եւ իրանց եղբայրներին ասեցին. Գիտէ՞ք որ այս տներումը եփուդ, թերափիմ, եւ քանդակած ու թափածու կուռք կայ. եւ հիմա իմացեք թե ինչ պիտի անէք։ 15  Այն ժամանակ նորանք դէպի այնտեղը դառնալով՝ գնացին այն Ղեւտացի պատանիի տունը՝ Միքայի տունը, եւ նորա ողջութիւնը հարցրին։ 16  Եւ Դանի որդկանցից այն վեց հարիւր սպառազինեալ մարդիկը դռան մուտքումը կանգնեցին։ 17  Եւ երկիրը լրտեսելու գնացող այն հինգ մարդիկը գնացին այնտեղ, եւ վեր առան քանդակած կուռքը, եփուդը, թերափիմը ու թափածու կուռքը. եւ քահանան կանգնել էր այն վեց հարիւր սպառազինեալ մարդկանց հետ դռան մուտքումը։ 18  Եւ երբոր նորանք Միքայի տունը մտան, եւ քանդակած կուռքը, եփուդը, թերափիմը ու թափածու կուռքը վեր առան, քահանան նորանց ասեց. Ի՞նչ էք անում։ 19  Եւ նորանք ասեցին նորան. Լուռ կաց, ձեռքդ բերանիդ վերայ դիր եւ մեզ հետ եկ. եւ մեզ համար հայր ու քահանայ եղիր. մի՞թե լաւ է քեզ համար մէկ մարդի տանը քահանայ լինել, թե Իսրայելի մէջ մէկ ցեղի եւ մէկ ազգատոհմի քահանայ լինելը։ 20  Եւ քահանան սրտովն ուրախանալով՝ եփուդը, թերափիմը եւ քանդակած կուռքն առաւ եւ այն ժողովրդի մէջ մտաւ։ 21  Եւ նորանք ետ դառան գնացին, եւ ընտանիքները եւ անասունները ու թանկագին կարասիները իրանց առաջը դրին։ 22  Երբոր նորանք Միքայի տանիցը հեռացան, Միքայի տան մօտ եղող տների մարդիկը ժողովուեցան, եւ Դանի որդիներին հասան. 23  Եւ Դանի որդիներին կանչեցին. եւ նորանք իրանց երեսը դարձրին եւ Միքային ասեցին. Քեզ ի՞նչ կայ, որ այսպէս ժողովուել ես։ 24  Եւ նա ասեց. Իմ շինած աստուածները եւ քահանային առել էք գնացել, եւ ինձ էլ ի՞նչ մնաց. եւ ինձ ի՞նչու համար էք ասում թէ Քեզ ի՞նչ կայ։ 25  Եւ Դանի որդիքը նորան ասեցին. Մեր մէջ քո ձայնը չ’լսուի. մի գուցէ բարկասիրտ մարդիկ ձեզ վերայ յարձակուին, եւ քո կեանքը եւ քո ընտանեաց կյանքը կորցնես։ 26  Եւ Դանի որդիքը իրանց ճանապարհովը գնացին. եւ Միքան տեսնելով որ նորանք իրանից զօրաւոր են, ետ դառաւ գնաց իր տունը։ 27  Եւ նորանք Միքայի շինածները եւ նորա քահանային վեր առան եւ գնացին Լայիսի վերայ՝ այն հանգիստ եւ անհոգ ժողովրդի վերայ, եւ նորանց սուրի բերանով զարկեցին, եւ քաղաքը կրակով այրեցին։ 28  Եւ նորանք Սիդոնիցը հեռու լինելով եւ մի մարդի հետ գործ չ’ունենալով, ազատող չ’կար. եւ Բեթրոոբի հովտի մէջ էր. եւ քաղաքը շինեցին եւ նորա մէջ բնակուեցին։ 29  Եւ քաղաքի անունը իրանց հօր Իսրայէլեան Դանի անունովը՝ կոչեցին, բայց քաղաքի անունը առաջուց Լայիս էր։ 30  Եւ Դանի որդիքը քանդակած կուռքը կանգնեցրին իրանց համար, եւ Մանասէի որդիի Գերսոնի որդի Յովնաթանը՝ ինքը եւ իր որդիքը մինչեւ երկրի գերութեան օրը Դանի ցեղի քահանաներն էին։ 31  Ուստի նորանք Միքայի շինած կուռքն իրանց համար պահեցին, որչափ ժամանակ որ Աստուծոյ տունը Սելովի մէջ էր։

Ծանոթագրություններ