ԴԻՏԱՐԱՆ Ապրիլ 2010

Աստվածաշունչն ամե՞ն բան է հայտնում Հիսուսի մասին

Կարո՞ղ ենք ավետարաններից իսկական և վստահելի տեղեկություններ ստանալ Հիսուսի կյանքի մասին։

ՍՈՎՈՐԵՑՐԵՔ ՁԵՐ ԵՐԵԽԱՆԵՐԻՆ

Հիսուսը սովորեց հնազանդ լինել

Հիսուսը կատարյալ էր, ինչո՞ւ նա պետք է սովորեր հնազանդ լինել։