ԴԻՏԱՐԱՆ Մայիս 2009

ԸՆՏԱՆԵԿԱՆ ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱՆԱԼԻՆ

Պատանեկությունից չափահասություն

Քո անչափահաս երեխան մոտենո՞ւմ է չափահասության։ Եթե այո, ապա ինչպե՞ս կարող ես օգնել նրան դառնալու պատասխանատու չափահաս։

Բրուքլինի Բեթելը 100 տարեկան է

Իմացեք, թե ինչու Եհովայի վկաները տեղափոխվեցին Նյու Յորք և թե ինչու են նրանք իրենց գլխավոր վարչությունը կոչում Բեթել։