ԴԻՏԱՐԱՆ (ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՂԱՐԿՈՒՄ) Հոկտեմբեր 2020

Այս թողարկումը պարունակում է 2020 թ. դեկտեմբերի 7-ից 2021 թ. հունվարի 3-ն ընկած ժամանակահատվածի ուսումնասիրության հոդվածները։