Անցնել բովանդակությանը

Մանկաբուժություն

Նորածիններին և մանկահասակ երեխաներին առանց արյան բուժօգնություն տրամադրելու կլինիկական ստրատեգիաներ։ Ընտրեք ստորև նշված մանկաբուժություն ոլորտը, այնուհետև ընտրեք որևիցե մեթոդ։ Սեղմեք վերնագրի վրա՝ բժշկական հոդվածը կամ գրականությունների ցանկը բեռնելու համար։

 

Նախավիրահատական շրջանում պացիենտի զննում և տրանսֆուզիոն ռիսկերի գնահատում

Նախավիրահատական պլանավորում և պացիենտի օպտիմիզացում

Բազմամեթոդ, միջճյուղային և անհատականացված մոտեցում

Նախավիրահատական անեմիայի մենեջմենթ և էրիթրոցիտների ծավալի օպտիմալացում

Թրոմբոցիտոպենայի մենեջմենթ

Արյան պահպանման վիրաբուժական մեթոդներ

Հեմոստազի կարգավորում և հսկողություն

Հեղուկի և շրջանառող ծավալի խելամիտ մենեջմենթ

Ներվիրահատական աուտոլոգ արյան մենեջմենթ

Արյան պահպանման անեսթեզիոլոգիական միջոցներ

Սահմանափակ ախտորոշիչ ֆլեբոտոմիա յատրոգեն անեմիայից խուսափելու համար

Հետվիրահատական անեմիայի վերահսկում

Պացիենտների անեմիայի տանելիության օպտիմիզացում

Չափավոր նորմովոլեմիկ անեմիայի ընդունում

Սակավ-ռեսուրսային իրավիճակ

Տրանսֆուզիոն ռիսկեր և անորոշություններ

Կլինիկական ելքեր

Տնտեսական ելքեր

Նախավիրահատական շրջանում պացիենտի զննում և տրանսֆուզիոն ռիսկերի գնահատում

Նախավիրահատական պլանավորում և պացիենտի օպտիմիզացում

Բազմամեթոդ, միջճյուղային և անհատականացված մոտեցում

Նախավիրահատական անեմիայի մենեջմենթ և էրիթրոցիտների ծավալի օպտիմալացում

Հակակոագույլացիայի վերահսկում և դարձափոխում

Անգիոգրաֆիկ էմբոլիզացիա կամ անոթի օկլյուզիա

Արյան պահպանման վիրաբուժական մեթոդներ

Մինիմալ ինվազիվ մոտեցումներ

Հեմոստազի կարգավորում և հսկողություն

Թերմալ մենեջմենթ (Հիպոթերմիայի կանխում)

Հեղուկի և շրջանառող ծավալի խելամիտ մենեջմենթ

Ներվիրահատական աուտոլոգ արյան մենեջմենթ

Սահմանափակ ախտորոշիչ ֆլեբոտոմիա յատրոգեն անեմիայից խուսափելու համար

Հետվիրահատական անեմիայի վերահսկում

Պացիենտների անեմիայի տանելիության օպտիմիզացում

Չափավոր նորմովոլեմիկ անեմիայի ընդունում

Սակավ-ռեսուրսային իրավիճակ

Զգալի արյունահոսության վնասները

Տրանսֆուզիոն ռիսկեր և անորոշություններ

Կլինիկական ելքեր

Տնտեսական ելքեր

Նախավիրահատական շրջանում պացիենտի զննում և տրանսֆուզիոն ռիսկերի գնահատում

Նախավիրահատական պլանավորում և պացիենտի օպտիմիզացում

Բազմամեթոդ, միջճյուղային և անհատականացված մոտեցում

Նախավիրահատական անեմիայի մենեջմենթ և էրիթրոցիտների ծավալի օպտիմալացում

Թրոմբոցիտոպենայի մենեջմենթ

Հեմոստազի կարգավորում և հսկողություն

Թերմալ մենեջմենթ (Հիպոթերմիայի կանխում)

Հեղուկի և շրջանառող ծավալի խելամիտ մենեջմենթ

Ներվիրահատական աուտոլոգ արյան մենեջմենթ

Արյան պահպանման անեսթեզիոլոգիական միջոցներ

Սահմանափակ ախտորոշիչ ֆլեբոտոմիա յատրոգեն անեմիայից խուսափելու համար

Հետվիրահատական անեմիայի վերահսկում

Պացիենտների անեմիայի տանելիության օպտիմիզացում

Չափավոր նորմովոլեմիկ անեմիայի ընդունում

Սակավ-ռեսուրսային իրավիճակ

Զգալի արյունահոսության վնասները

Տրանսֆուզիոն ռիսկեր և անորոշություններ

Կլինիկական ելքեր

Տնտեսական ելքեր

Նախածննդաբերական պլանավորում փոխներարկումը կանխարգելելու համար

Բազմամեթոդ, միջճյուղային և անհատականացված մոտեցում

Անհաս երեխաների սակավարյունության մենեջմենթ

Հիպերբիլիռուբինեմիայի վերահսկում

Թրոմբոցիտոպենայի մենեջմենթ

Հեմոստազի կարգավորում և հսկողություն

Դեղամիջոցներից առաջացող անեմիայի կամ թրոմբոցիտոպենայի կանխարգելում

Բակտերյալ սեպսիս

Սահմանափակ ախտորոշիչ ֆլեբոտոմիա յատրոգեն անեմիայից խուսափելու համար

Նախավիրահատական անեմիայի մենեջմենթ և էրիթրոցիտների ծավալի օպտիմալացում

Չափավոր նորմովոլեմիկ անեմիայի ընդունում

Թրոմբոցիտոպենայի տանելիություն

Սակավ-ռեսուրսային իրավիճակ

Տրանսֆուզիոն ռիսկեր և անորոշություններ