Անցնել բովանդակությանը

Բժշկություն և վիրաբուժություն

Բժշկական ստրատեգիաներ՝ պացիենտներին առանց արյան փոխներարկման բուժօգնություն տրամադրելու համար։ Ընտրեք ներքևում նշված բժշկության ոլորտը, իսկ հետո ընտրեք որևիցե մեթոդ։ Սեղմեք վերնագրի վրա՝ բժշկական հոդվածը կամ գրականությունների ցանկը բեռնելու համար։

 

Նախավիրահատական շրջանում պացիենտի զննում և տրանսֆուզիոն ռիսկերի գնահատում

Նախավիրահատական պլանավորում և պացիենտի օպտիմիզացում

Բազմամեթոդ, միջճյուղային և անհատականացված մոտեցում

Նախավիրահատական անեմիայի մենեջմենթ և էրիթրոցիտների ծավալի օպտիմալացում

Թրոմբոցիտոպենայի մենեջմենթ

Հակակոագույլացիայի վերահսկում և դարձափոխում

Արյան պահպանման վիրաբուժական մեթոդներ

Հեմոստազի կարգավորում և հսկողություն

Թերմալ մենեջմենթ (Հիպոթերմիայի կանխում)

Հեղուկի և շրջանառող ծավալի խելամիտ մենեջմենթ

Ներվիրահատական աուտոլոգ արյան մենեջմենթ

Արյան պահպանման անեսթեզիոլոգիական միջոցներ

Սահմանափակ ախտորոշիչ ֆլեբոտոմիա յատրոգեն անեմիայից խուսափելու համար

Հետվիրահատական անեմիայի վերահսկում

Պացիենտների անեմիայի տանելիության օպտիմիզացում

Նորմովոլեմիկ անեմիայի ընդունում

Զգալի արյունահոսության վնասները

Տրանսֆուզիոն ռիսկեր և անորոշություններ

Կլինիկական ելքեր

Տնտեսական ելքեր

Մուլտիմոդալ, համակցված, պլանային և անհատականացված մոտեցում

Թրոմբոցիտոպենայի մենեջմենթ

Հակակոագույլացիայի վերահսկում և դարձափոխում

Սահմանափակ ախտորոշիչ ֆլեբոտոմիա յատրոգեն անեմիայից խուսափելու համար

Հեմոստազի կարգավորում և հսկողություն

Թերմալ մենեջմենթ (Հիպոթերմիայի կանխում)

Դեղամիջոցներից առաջացող անեմիայի կամ թրոմբոցիտոպենայի կանխարգելում

Թթվածնի մատակարարման օպտիմիզացիա և թթվածնի սպառման մինիմիզացիա

Վնասի վերահսկման ստրատեգիա

Արյան բջիջների պահպանում (Salvage)

Անեմիայի վերահսկում

Պացիենտների անեմիայի տանելիության օպտիմիզացում

Նորմովոլեմիկ անեմիայի ընդունում

Զգալի արյունահոսության վնասները

Տրանսֆուզիոն ռիսկեր և անորոշություններ

Կլինիկական ելքեր

Տնտեսական ելքեր

Նախավիրահատական շրջանում պացիենտի զննում և տրանսֆուզիոն ռիսկերի գնահատում

Նախավիրահատական պլանավորում և պացիենտի օպտիմիզացում

Բազմամեթոդ, միջճյուղային և անհատականացված մոտեցում

Նախավիրահատական անեմիայի մենեջմենթ և էրիթրոցիտների ծավալի օպտիմալացում

Հակակոագույլացիայի վերահսկում և դարձափոխում

Սահմանափակ ոչ ախտորոշիչ արյան կորուստ

Անգիոգրաֆիկ էմբոլիզացիա կամ անոթի օկլյուզիա

Արյան պահպանման վիրաբուժական մեթոդներ

Մինիմալ ինվազիվ մոտեցումներ

Հեմոստազի կարգավորում և հսկողություն

Թերմալ մենեջմենթ (Հիպոթերմիայի կանխում)

Հեղուկի և շրջանառող ծավալի խելամիտ մենեջմենթ

Ներվիրահատական աուտոլոգ արյան մենեջմենթ

Հետվիրահատական արայն սելվիջ

Սահմանափակ ախտորոշիչ ֆլեբոտոմիա յատրոգեն անեմիայից խուսափելու համար

Հետվիրահատական անեմիայի վերահսկում

Պացիենտների անեմիայի տանելիության օպտիմիզացում

Նորմովոլեմիկ անեմիայի ընդունում

Սակավ-ռեսուրսային իրավիճակ

Զգալի արյունահոսության վնասները

Տրանսֆուզիոն ռիսկեր և անորոշություններ

Կլինիկական ելքեր

Տնտեսական ելքեր

Հղիության գնահատում, հիվանդանոցի պատրաստվածություն և կլինիկական փորձ

Մուլտիմոդալ, համակցված, պլանային և անհատականացված մոտեցում

Անեմիայի վերահսկում

Թրոմբոցիտոպենայի մենեջմենթ

Վաղաժամ ծննդաբերության կանխում կամ հետաձգում

Վաղաժամկետ ծննադաբերելու ռիսկում գտնվող կանաց մոտ պտղի թոքերի ձևավորման խթանում

Պրոֆիլակտիկ հարվիրահատական անոթային օկլյուզիա

Ներվիրահատական աուտոլոգ արյան մենեջմենթ

Ծննդաբերության երրորդ փուլի ակտիվ վերահսկում

Արգանդի կծկում առաջացնող դեղորայք

Հետծննդաբերական արյունազեղման վիրաբուժական վերահսկում

Ժամանակավոր միջոցառումներ

Հեմոստազի կարգավորում և հսկողություն

Հետծննդաբերական արյունահոսության փաստի սերտ հսկողություն

Տևական արյունահոսության դեպքում հիստերէկտոմիայի վաղ դիմում

Սահմանափակ ախտորոշիչ ֆլեբոտոմիա յատրոգեն անեմիայից խուսափելու համար

ՀԵտծննդաբերական անեմիայի մենեջմենթ

Պացիենտների անեմիայի տանելիության օպտիմիզացում

Նորմովոլեմիկ անեմիայի ընդունում

Նորածնի և ծննդկանի մոտ բարդությունների կանխարգելման աջակցող միջոցներ

Սակավ-ռեսուրսային իրավիճակ

Կլինիկական ելքեր

Տնտեսական ելքեր

Նախավիրահատական շրջանում պացիենտի զննում և տրանսֆուզիոն ռիսկերի գնահատում

Նախավիրահատական պլանավորում և պացիենտի օպտիմիզացում

Բազմամեթոդ, միջճյուղային և անհատականացված մոտեցում

Նախավիրահատական անեմիայի մենեջմենթ և էրիթրոցիտների ծավալի օպտիմալացում

Թրոմբոցիտոպենայի մենեջմենթ

Հակակոագույլացիայի վերահսկում և դարձափոխում

Հեմոստազի կարգավորում և հսկողություն

Թերմալ մենեջմենթ (Հիպոթերմիայի կանխում)

Հեղուկի և շրջանառող ծավալի խելամիտ մենեջմենթ

Ներվիրահատական աուտոլոգ արյան մենեջմենթ

Արյան պահպանման անեսթեզիոլոգիական միջոցներ

Սահմանափակ ախտորոշիչ ֆլեբոտոմիա յատրոգեն անեմիայից խուսափելու համար

Հետվիրահատական անեմիայի վերահսկում

Պացիենտների անեմիայի տանելիության օպտիմիզացում

Նորմովոլեմիկ անեմիայի ընդունում

Զգալի արյունահոսության վնասները

Տրանսֆուզիոն ռիսկեր և անորոշություններ

Կլինիկական ելքեր

Տնտեսական ելքեր

Բազմամեթոդ, միջճյուղային և անհատականացված մոտեցում

Մինչհոսպիտալացման փուլ

Հակակոագույլացիայի վերահսկում և դարձափոխում

Զարկերակի արագ էմբոլիզացիա կամ անոթի մեխանիկական օկլյուզիա

Սահմանափակ ախտորոշիչ ֆլեբոտոմիա յատրոգեն անեմիայից խուսափելու համար

Հեմոստազի կարգավորում և հսկողություն

Թերմալ մենեջմենթ (Հիպոթերմիայի կանխում)

Թթվածնի մատարկարարման օպտիմիզացիա

Հիպոտենզիվ վերակենդանացում

Վնասի վերահսկման ստրատեգիա

Արյան բջիջների պահպանում (Salvage)

Անեմիայի վաղ հաղթահարում

Նորմովոլեմիկ անեմիայի ընդունում

Կլինիկական ելքեր

Տնտեսական ելքեր

Նախաբուժական փուլում պացիենտի վիճակի և փոխներարկման ռիսկերի գնահատում

Նախաբուժական պլանավորում և պացիենտի բուժման օպտիմիլիզացիա

Բազմամեթոդ, միջճյուղային և անհատականացված մոտեցում

Անեմիայի վերահսկում

Թրոմբոցիտոպենայի մենեջմենթ

Անգիոգրաֆիկ էմբոլիզացիա կամ անոթի օկլյուզիա

Արյան պահպանման վիրաբուժական մեթոդներ

Հեմոստազի կարգավորում և հսկողություն

Ներվիրահատական աուտոլոգ արյան մենեջմենթ

Նյուտրոպենիայի մենեջմենթ

Ինտենսիվ թերապիա փոխներարկման այլընտրանքային ստրատեգիաների կիրառմամբ

Անհատականացված կամ փոփոխված քիմիոթերապիա (դոզայի հարմարեցում կամ հետաձգում)

Հեմոպոետիկ ցողունային բջիջների փոխպատվաստում առանց արյան փոխներարկման

Սահմանափակ ախտորոշիչ ֆլեբոտոմիա յատրոգեն անեմիայից խուսափելու համար

Սահմանափակ ոչ ախտորոշիչ արյան կորուստ

Նորմովոլեմիկ անեմիայի ընդունում

Զգալի արյունահոսության վնասները

Տրանսֆուզիոն ռիսկեր և անորոշություններ

Կլինիկական ելքեր

Տնտեսական ելքեր

Նախավիրահատական շրջանում պացիենտի զննում և տրանսֆուզիոն ռիսկերի գնահատում

Նախավիրահատական պլանավորում և պացիենտի օպտիմիզացում

Բազմամեթոդ, միջճյուղային և անհատականացված մոտեցում

Նախավիրահատական անեմիայի մենեջմենթ և էրիթրոցիտների ծավալի օպտիմալացում

Անգիոգրաֆիկ էմբոլիզացիա կամ անոթի օկլյուզիա

Արյան պահպանման վիրաբուժական մեթոդներ

Մինիմալ ինվազիվ մոտեցումներ

Հեմոստազի կարգավորում և հսկողություն

Թերմալ մենեջմենթ (Հիպոթերմիայի կանխում)

Ներվիրահատական աուտոլոգ արյան մենեջմենթ

Արյան պահպանման անեսթեզիոլոգիական միջոցներ

Հետվիրահատական արայն սելվիջ

Սահմանափակ ախտորոշիչ ֆլեբոտոմիա յատրոգեն անեմիայից խուսափելու համար

Նորմովոլեմիկ անեմիայի ընդունում

Կլինիկական ելքեր

Տնտեսական ելքեր