Երիտասարդները խոսում են փողի մասին. խնայողություն անելու, ծախսելու, և հարկ եղածից ավելի չկարևորելու մասին։