Էլեկտրոնային սարքերը կարող են կախվածություն առաջացնել։ Իմացիր, թե ինչպես կարող ես ղեկը քո ձեռքը վերցնել։