Անցնել բովանդակությանը

Ինչպես կարող եք ձեր Աստվածաշնչում գտնել համարները

Ինչպես կարող եք ձեր Աստվածաշնչում գտնել համարները

Աստվածաշնչի գրքերի ցանկ *

Գրքերի անվանումը

Գրող(ներ)ը

Ավարտին է հասցվել

Ծննդոց

Մովսես

Մ.թ.ա. 1513

Ելք

Մովսես

Մ.թ.ա. 1512

Ղևտական

Մովսես

Մ.թ.ա. 1512

Թվեր

Մովսես

Մ.թ.ա. 1473

2 Օրենք

Մովսես

Մ.թ.ա. 1473

Հեսու

Հեսու

Մ.թ.ա. մ. 1450

Դատավորներ

Սամուել

Մ.թ.ա. մ. 1100

Հռութ

Սամուել

Մ.թ.ա. մ. 1090

1 Սամուել

Սամուել, Գադ, Նաթան

Մ.թ.ա. մ. 1078

2 Սամուել

Գադ, Նաթան

Մ.թ.ա. մ. 1040

1 Թագավորներ

Երեմիա

Մ.թ.ա. 580

2 Թագավորներ

Երեմիա

Մ.թ.ա. 580

1 Տարեգրություն

Եզրաս

Մ.թ.ա. մ. 460

2 Տարեգրություն

Եզրաս

Մ.թ.ա. մ. 460

Եզրաս

Եզրաս

Մ.թ.ա. մ. 460

Նեեմիա

Նեեմիա

Մ.թ.ա. 443 հ.

Եսթեր

Մուրթքե

Մ.թ.ա. մ. 475

Հոբ

Մովսես

Մ.թ.ա. մ. 1473

Սաղմոս

Դավիթ և ուրիշներ

Մ.թ.ա. մ. 460

Առակներ

Սողոմոն, Ագուր, Լեմուել

Մ.թ.ա. մ. 717

Ժողովող

Սողոմոն

Մ.թ.ա. 1000 ա.

Երգերի երգ

Սողոմոն

Մ.թ.ա. մ. 1020

Եսայիա

Եսայիա

Մ.թ.ա. 732 հ.

Երեմիա

Երեմիա

Մ.թ.ա. 580

Ողբ

Երեմիա

Մ.թ.ա. 607

Եզեկիել

Եզեկիել

Մ.թ.ա. մ. 591

Դանիել

Դանիել

Մ.թ.ա. մ. 536

Օսեե

Օսեե

Մ.թ.ա. 745 հ.

Հովել

Հովել

Մ.թ.ա. մ. 820 (?)

Ամոս

Ամոս

Մ.թ.ա. մ. 804

Աբդիա

Աբդիա

Մ.թ.ա. մ. 607

Հովնան

Հովնան

Մ.թ.ա. մ. 844

Միքիա

Միքիա

Մ.թ.ա. 717 ա.

Նաում

Նաում

Մ.թ.ա. 632 ա.

Ամբակում

Ամբակում

Մ.թ.ա. մ. 628 (?)

Սոփոնիա

Սոփոնիա

Մ.թ.ա. 648 ա.

Անգե

Անգե

Մ.թ.ա. 520

Զաքարիա

Զաքարիա

Մ.թ.ա. 518

Մաղաքիա

Մաղաքիա

Մ.թ.ա. 443 հ.

Մատթեոս

Մատթեոս

Մ.թ. մ. 41

Մարկոս

Մարկոս

Մ.թ. մ. 60–65

Ղուկաս

Ղուկաս

Մ.թ. մ. 56–58

Հովհաննես

Հովհաննես առաքյալ

Մ.թ. մ. 98

Գործեր

Ղուկաս

Մ.թ. մ. 61

Հռոմեացիներ

Պողոս

Մ.թ. մ. 56

1 Կորնթացիներ

Պողոս

Մ.թ. մ. 55

2 Կորնթացիներ

Պողոս

Մ.թ. մ. 55

Գաղատացիներ

Պողոս

Մ.թ. մ. 50–52

Եփեսացիներ

Պողոս

Մ.թ. մ. 60–61

Փիլիպպեցիներ

Պողոս

Մ.թ. մ. 60–61

Կողոսացիներ

Պողոս

Մ.թ. մ. 60–61

1 Թեսաղոնիկեցիներ

Պողոս

Մ.թ. մ. 50

2 Թեսաղոնիկեցիներ

Պողոս

Մ.թ. մ. 51

1 Տիմոթեոս

Պողոս

Մ.թ. մ. 61–64

2 Տիմոթեոս

Պողոս

Մ.թ. մ. 65

Տիտոս

Պողոս

Մ.թ. մ. 61–64

Փիլիմոն

Պողոս

Մ.թ. մ. 60–61

Եբրայեցիներ

Պողոս

Մ.թ. մ. 61

Հակոբոս

Հակոբոս (Հիսուսի եղբայր)

Մ.թ. 62 ա.

1 Պետրոս

Պետրոս

Մ.թ. մ. 62–64

2 Պետրոս

Պետրոս

Մ.թ. մ. 64

1 Հովհաննես

Հովհաննես առաքյալ

Մ.թ. մ. 98

2 Հովհաննես

Հովհաննես առաքյալ

Մ.թ. մ. 98

3 Հովհաննես

Հովհաննես առաքյալ

Մ.թ. մ. 98

Հուդա

Հուդա (Հիսուսի եղբայր)

Մ.թ. մ. 65

Հայտնություն

Հովհաննես առաքյալ

Մ.թ. մ. 96

Ուշադրություն։ Որոշ գրքերի գրողների անունները և գրության ավարտի տարեթվերը ստույգ հաստատված չեն։ Թվականներից շատերը մոտավորապես են գրված։ Համառոտագրություններ. ա.՝ «առաջ», հ.՝ «հետո», մ.՝ «մոտավորապես»։

^ պարբ. 2 Այս ցանկում Աստվածաշնչի 66 գրքերը դասավորված են այն հաջորդականությամբ, որն ամենատարածվածն է։ Այս հաջորդականությունը հաստատվել է մ.թ. չորրորդ դարում։