Անցնել բովանդակությանը

Մովսե՞սն է գրել Աստվածաշունչը

Մովսե՞սն է գրել Աստվածաշունչը

Աստվածաշնչի պատասխանը

 Աստված օգտագործել է Մովսեսին Աստվածաշնչի առաջին հինգ գրքերը գրելու համար։ Դրանք են՝ «Ծննդոց», «Ելք», «Ղևտական», «Թվեր» և «2 Օրենք»։ Նա հավանաբար գրել է նաև «Հոբ» գիրքը և 90-րդ Սաղմոսը։ Սակայն Մովսեսը մեկն է այն մարդկանցից, որոնց Աստված օգտագործել է Աստվածաշունչը գրելու համար։ Նրանց թիվը մոտ 40 է։