Անցնել բովանդակությանը

Հիսուսը Ամենակարող Աստվա՞ծ է

Հիսուսը Ամենակարող Աստվա՞ծ է

Աստվածաշնչի պատասխանը

 Հիսուսի հակառակորդները մեղադրում էին նրան իրեն Աստծուն հավասարեցնելու համար (Հովհաննես 5:18; 10:30–33)։ Սակայն Հիսուսը երբեք չի փորձել իրեն հավասարեցնել Ամենակարող Աստծուն։ Նա ասել է. «Հայրը մեծ է ինձանից» (Հովհաննես 14:28

 Հիսուսի վաղ հետևորդները նրա մասին չէին մտածում որպես Ամենակարող Աստծուն հավասարի։ Օրինակ՝ Պողոս առաքյալը գրել է, որ Հիսուսի հարությունից հետո Աստված «առավել բարձր դիրքի արժանացրեց նրան»։ Ակնհայտ է, որ Պողոսը չէր մտածում, թե Հիսուսը Ամենակարող Աստված է։ Հակառակ դեպքում ինչպե՞ս կարող էր Աստված նրան առավել բարձր դիրքի արժանացնել (Փիլիպպեցիներ 2:9