Աստվածաշնչի պատասխանը

Այո, քանի որ Աստված ուզում է, որ մարդիկ մեկտեղ հավաքվեն իրեն երկրպագելու համար։ Աստվածաշունչն ասում է. «Եկեք ուշադիր լինենք միմյանց հանդեպ, որ սիրո ու բարի գործերի մղենք իրար, և բաց չթողնենք մեր հավաքույթները» (Եբրայեցիներ 10:24, 25

Հիսուսի հետևորդները կազմակերպված խումբ էին լինելու։ Դա երևում է Հիսուսի հետևյալ խոսքերից, որ ասաց նրանց. «Սրանով բոլորը կիմանան, որ դուք իմ աշակերտներն եք, եթե սիրեք իրար» (Հովհաննես 13:35)։ Իրար հանդեպ սեր դրսևորելու համար Քրիստոսի աշակերտները նախևառաջ պետք է շփվեին միմյանց հետ։ Հետևաբար, նրանք կազմելու էին ժողովներ և պարբերաբար հավաքվելու էին երկրպագության համար (1 Կորնթացիներ 16:19)։ Այս բոլոր ժողովները համատեղ լինելու էին մեկ համաշխարհային եղբայրություն (1 Պետրոս 2:17

Կրոնի անդամ լինելը բավական չէ

Թեպետ Աստվածաշունչը ցույց է տալիս, որ մարդիկ պետք է հավաքվեն Աստծուն երկրպագելու համար, սակայն չի ասում, որ կրոնի անդամ լինելը Աստծուն հաճեցնելու համար բավական է։ Աստծու հավանությանն արժանանալու համար մեր կրոնը պետք է էական ազդեցություն ունենա մեր վարքի և ապրելակերպի վրա։ Օրինակ՝ Աստվածաշնչում կարդում ենք. «Մեր Աստծու և Հոր տեսանկյունից՝ մաքուր ու անպիղծ երկրպագությունը սա է. հոգ տանել որբերին և այրիներին, երբ նեղության մեջ են, և անարատ մնալ աշխարհում» (Հակոբոս 1:27