Աստվածաշնչի պատասխանը

Դու կարող ես աղոթել ցանկացած բանի մասին, ինչը ներդաշնակ է Աստծու պահանջներին, որոնք գրված են Աստվածաշնչում։ «Ինչ էլ որ մենք խնդրում ենք [Աստծու] կամքի համաձայն, լսում է մեզ» (1 Հովհաննես 5։14)։ Աղոթելիս կարո՞ղ ես նշել քո անձնական խնդիրների մասին։ Այո՛։ Աստվածաշունչն ասում է. «[Աստծու] առաջ դատարկեք ձեր սիրտը» (Սաղմոս 62։8

Ահա թե ինչի մասին կարող ես աղոթել

  • Աստծու հանդեպ հավատի մասին (Ղուկաս 17։5

  • Սուրբ ոգու, կամ՝ Աստծու գործուն ուժի մասին, որ օգնի քեզ անելու այն, ինչ ճիշտ է (Ղուկաս 11։13

  • Ուժի համար, որ հաղթահարես դժվարությունները և դիմադրես գայթակղությանը (Փիլիպպեցիներ 4։13

  • Ներքին խաղաղության կամ հանգստության համար (Փիլիպպեցիներ 4։6, 7

  • Իմաստության համար, որ ճիշտ որոշումներ կայացնես (Հակոբոս 1։5

  • Առօրյա կարիքները հոգալու օգնության համար (Մատթեոս 6։11

  • Մեղքերի ներում ստանալու համար (Մատթեոս 6։12