Անցնել բովանդակությանը

Ե՞րբ է լինելու աշխարհի վերջը

Ե՞րբ է լինելու աշխարհի վերջը

Աստվածաշնչի պատասխանը

 Իմանալու համար, թե երբ է լինելու աշխարհի վերջը, անհրաժեշտ է հասկանալ, թե Աստվածաշնչում ինչպես է գործածված «աշխարհ» բառը։ Հիմնականում «աշխարհ» թարգմանված հունարեն կոսմոս բառը գլխավորապես վերաբերում է ամբողջ մարդկությանը, հատկապես նրանց, ովքեր օտարացած են Աստծուց և չեն վարվում նրա կամքին ներդաշնակ (Հովհաննես 15:18, 19; 2 Պետրոս 2:5)։ Երբեմն կոսմոս բառը վերաբերում է մարդկային հասարակության կառուցվածքին (1 Կորնթացիներ 7:31; 1 Հովհաննես 2:15, 16 a

Ի՞նչ է «աշխարհի վերջը»

 «Աշխարհի վերջ» արտահայտությունը, որը հանդիպում է աստվածաշնչյան բազմաթիվ թարգմանություններում, կարող է նաև թարգմանվել «համակարգի վերջ» կամ «դարաշրջանի ավարտ» (Մատթեոս 24:3, New World Translation; English Standard Version)։ Այն վերաբերում է ոչ թե երկրի կամ ողջ մարդկության կործանմանը, այլ մարդկային հասարակության կառուցվածքի կործանմանը (1 Հովհաննես 2:17

 Աստվածաշունչը սովորեցնում է, որ «չարագործները կկործանվեն», որպեսզի լավ մարդիկ կարողանան վայելել կյանքը երկրի վրա (Սաղմոս 37:9–11)։ Այդ կործանումը տեղի կունենա «մեծ նեղության» ժամանակ, որի գագաթնակետը կլինի Արմագեդոն պատերազմը (Մատթեոս 24:21, 22; Հայտնություն 16:14, 16

Ե՞րբ է լինելու աշխարհի վերջը

 Հիսուսն ասաց. «Այդ օրվա և ժամի մասին ոչ ոք չգիտի, ո՛չ երկնքի հրեշտակները, ո՛չ էլ Որդին, այլ միայն Հայրը» (Մատթեոս 24:36, 42)։ Նա նաև նշեց, որ այդ վերջը անսպասելի է գալու՝ «այն ժամին, որ չեք կարծում» (Մատթեոս 24:44

 Թեև մենք չենք կարող իմանալ կոնկրետ օրն ու ժամը, Հիսուսը բաղադրյալ «նշան» տվեց կամ՝ մի շարք իրադարձություններ նշեց, որոնք վերաբերում էին աշխարհի վերջին նախորդող ժամանակահատվածին (Մատթեոս 24:3, 7–14)։ Աստվածաշնչում այդ ժամանակահատվածը կոչվում է «վերջի ժամանակ», «վերջին օրեր» (Դանիել 12:4; 2 Տիմոթեոս 3:1–5

Աշխարհի վերջից հետո որևէ բան կմնա՞

 Այո՛։ Երկիրը կշարունակի գոյություն ունենալ, քանի որ Աստվածաշունչն ասում է, որ «այն հավիտյանս հավիտենից չի սասանվի» (Սաղմոս 104:5)։ Երկրի վրա մարդիկ կբնակվեն, քանի որ Սուրբ Գրքում հետևյալ խոստումն է տրվում. «Արդարները կժառանգեն երկիրը և հավիտյան կբնակվեն նրա վրա» (Սաղմոս 37:29)։ Երկրի վրա կլինեն այն պայմանները, որ Աստված ի սկզբանե նպատակադրել էր։

a Որոշ Աստվածաշնչերում հունարեն աիոն բառը նույնպես թարգմանվել է «աշխարհ»։ Այդ դեպքերում աիոն բառն ունի այն նույն իմաստը, ինչ կոսմոս բառը, և վերաբերում է մարդկային հասարակության կառուցվածքին։