Բեռնիր փնտրտուքներ անելու այս առաջադրանքը և իմացիր Աբրահամի զարմիկ Ղովտի տոհմածառի մասին։