Ինչպե՞ս կարող ես ընդօրինակել Հիսուսին և ուրախացնել Եհովային։