Եհովան սիրում է խոնարհ մարդկանց։ Ինչպե՞ս կարող ես խոնարհ լինել։