Ինչպե՞ս կարող ենք ընդօրինակել Եհովայի առատաձեռնությունը