Ինչո՞ւ ես գնահատում հայրիկիդ ու մայրիկիդ և ինչպե՞ս ես դա ցույց տալիս նրանց։