Ինչպե՞ս կարող ենք մեր լավագույնը տալ Եհովային։ Մտածիր՝ ինչ կերպերով կարող ես աջակցել լիաժամ ծառայողներին։