Բեռնիր այս աստվածաշնչյան քարտը և իմացիր Տիմոթեոսի մասին։ Կտրիր, ծալիր ու պահիր։