Անցնել բովանդակությանը

Առաջադրանք-նկարներ

Ի՞նչ կարող ենք սովորել Նոյից

Բեռնիր և տպիր այս առաջադրանքը, ավարտուն տեսքի բեր նկարը, այնուհետև ընտանիքով պատասխանեք հարցերին։