Անցնել բովանդակությանը

Առաջադրանք-նկարներ

Սամուելը խորանում

Բեռնիր և տպիր այս առաջադրանքը, ավարտուն տեսքի բեր նկարը, այնուհետև ընտանիքով պատասխանեք հարցերին։