Բեռնիր ներկելու այս էջը և իմացիր Ղովտի ու իր ընտանիքի մասին։