Ներկիր այն բոլոր հատկությունները, որ ուներ Հռութը։