Ճիշտ հերթականությամբ դասավորիր Աստծու անվան տառերը, հետո սովորիր, թե ինչ է այդ անունը նշանակում։