Դիտարանի Աստուածաշունչի Գաղաադի դպրոցը կարեւոր դեր խաղցած է՝ ճշմարտութեան պատգամը աշխարհի տարածքին մարդոց հասցնելու մէջ։ Այս տեսաերիզը ցոյց կու տայ, թէ միսիոնարները ինչպէ՛ս կը մարզուին եւ երկրին ծայրերը կը ղրկուին՝ բարի լուրը ամէնուրեք տարածելու համար։