Անցնիլ բովանդակութեան

Անցնիլ բովանդակութեան

Նէեմիա գրքի նախաբան

Նէեմիա գրքի նախաբան

Նկատի առ հիմնական տեղեկութիւններ Աստուածաշունչի «Նէեմիա» գրքին վերաբերեալ, որ կը խօսի Երուսաղէմի վերակառուցման մասին՝ Բաբելոնի գերութենէն ետք։