Անցնիլ բովանդակութեան

Անցնիլ բովանդակութեան

Աբդիա գրքի նախաբան

Աբդիա գրքի նախաբան

Կարճ ակնարկ մը նետէ Աբդիա գրքին վրայ։ Այս գիրքը յոյս կու տայ եւ կը խոստանայ, որ Եհովային թագաւորութիւնը պիտի ջատագովուի։