Անցնիլ բովանդակութեան

Քրիստոնեային կեանքն ու ծառայութիւնը. Ժողովի տետր

«Կեանք եւ ծառայութիւն» ժողովի տետր–ը կը պարփակէ Աստուածաշունչի շաբաթական ընթերցանութեան ծրագրին յայտագիրը եւ ուսումնասիրութեան նիւթերը, ինչպէս նաեւ Եհովայի վկաներուն շաբաթական ժողովներէն մէկը։

 

ՏԵՍՔ
Վանդակացանց
Ցանկ

ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅԻՆ ԿԵԱՆՔՆ ՈՒ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ԺՈՂՈՎԻ ՏԵՏՐԻՆ ԱՂԲԻՒՐՆԵՐԸ

Մայիս 2018

ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅԻՆ ԿԵԱՆՔՆ ՈՒ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆԸ. ԺՈՂՈՎԻ ՏԵՏՐ

Մայիս 2018

ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅԻՆ ԿԵԱՆՔՆ ՈՒ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆԸ. ԺՈՂՈՎԻ ՏԵՏՐ

Ապրիլ 2018

ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅԻՆ ԿԵԱՆՔՆ ՈՒ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ԺՈՂՈՎԻ ՏԵՏՐԻՆ ԱՂԲԻՒՐՆԵՐԸ

Ապրիլ 2018

ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅԻՆ ԿԵԱՆՔՆ ՈՒ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ԺՈՂՈՎԻ ՏԵՏՐԻՆ ԱՂԲԻՒՐՆԵՐԸ

Մարտ 2018

ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅԻՆ ԿԵԱՆՔՆ ՈՒ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆԸ. ԺՈՂՈՎԻ ՏԵՏՐ

Մարտ 2018

ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅԻՆ ԿԵԱՆՔՆ ՈՒ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆԸ. ԺՈՂՈՎԻ ՏԵՏՐ

Փետրուար 2018

ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅԻՆ ԿԵԱՆՔՆ ՈՒ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ԺՈՂՈՎԻ ՏԵՏՐԻՆ ԱՂԲԻՒՐՆԵՐԸ

Փետրուար 2018

ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅԻՆ ԿԵԱՆՔՆ ՈՒ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆԸ ԺՈՂՈՎԻ ՏԵՏՐԻՆ ԱՂԲԻՒՐՆԵՐԸ

Յունուար 2018

ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅԻՆ ԿԵԱՆՔՆ ՈՒ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆԸ. ԺՈՂՈՎԻ ՏԵՏՐ

Յունուար 2018

ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅԻՆ ԿԵԱՆՔՆ ՈՒ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆԸ. ԺՈՂՈՎԻ ՏԵՏՐ

Դեկտեմբեր 2017

ՔՐԻՍՏՈՆԵԱՅԻՆ ԿԵԱՆՔՆ ՈՒ ԾԱՌԱՅՈՒԹԻՒՆԸ. ԺՈՂՈՎԻ ՏԵՏՐ

Նոյեմբեր 2017